Najbliższe Terminy Kursów

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze dobro Mamy i nienarodzonego Maluszka (kobiety w ciąży należą do grupy podwyższonego ryzyka powikłań COVID-19) – prowadzimy zajęcia w trybie HYBRYDOWYM. Zajęcia online odbywają się „na żywo” (ze stałym kontaktem z prowadzącym i możliwością zadawania pytań) na platformie ClickMeeting. Po ich zakończeniu – zapraszamy na spotkanie w siedzibie szkoły (w małych, kameralnych grupach). 

VII- Lipiec

💜05-21 lipca 2022r.
(zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 18:00-21:30)

💜18 lipca – 3 sierpnia 2022r.
(zajęcia w poniedziałki i środy, w godz. 18:00-21:30)

 

VIII- Sierpień

💜02-18 sierpnia 2022r.
(zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 18:00-21:30)

💜17 sierpnia-05 września 2022r.
(zajęcia w poniedziałki i środy, w godz. 18:00-21:30)

💜30 sierpnia-15 września 2022r.
(zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 18:00-21:30)

IX- Wrzesień

💜12-28 września 2022r.
(zajęcia w poniedziałki i środy, w godz.18:00 do 21:30) 

💜27 września-13 październik 2022r. 
(zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 18:00-21:30)

X- Październik

💜05-24 października
(zajęcia w poniedziałki i środy, w godz.18:00 do 21:30) 

💜18 października-04 listopada 2022r. 
(zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 18:00-21:30)