Ważne Informacje

Witamy w Szkole Rodzicielstwa – „Rodzi się Rodzina”
Kilka ważnych informacji:
  • Szkoła posiada akredytację Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie. Pełny kurs składa się z 6 spotkań trwających po ok.3,5 godziny  
  • Do Szkoły Rodzicielstwa zapraszamy już po 22 tygodniu ciąży, natomiast kurs dobrze jest zakończyć najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym Terminem Porodu (zapraszamy oboje Rodziców: Mamę i Tatę)
  • Stawiamy na JAKOŚĆ 🙂 Zajęcia stacjonarne odbywają się w grupach liczących 8-9 par, co zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do każdej Pary i daje poczucie intymności. Na zajęcia zapraszamy w wygodnym ubraniu, nie krępującym ruchów, proszę zabrać ze sobą obuwie na zmianę lub ciepłe skarpety oraz … kanapki.
  • Na pierwsze spotkanie proszę przynieść Dowód Osobisty oraz Zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia.
  • W czasie pandemii zajęcia online są prowadzone w formie webinarów „na żywo”, na platformie Click Meeting, dzięki czemu mamy ze sobą stały kontakt i istnieje możliwość zadawania pytań.
Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zajęcia prowadzone online mają formę warsztatów, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Do bezpłatnego udziału w zajęciach (stacjonarnych lub online) są uprawnione Panie, które spełniają jeden z warunków:
  • są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
  • przebywają w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

Dla Pań, które nie kwalifikują się do udziału bezpłatnego istnieje możliwość odpłatnego udziału w zajęciach.

Zaliczkę w kwocie 350 zł (200 zł w przypadku zajęć online)  proszę wpłacić w ciągu 7 dni od dokonania zapisu na konto:

Agnieszka Kacalak, 61 1240 1545 1111 0000 1142 9900

w tytule wpłaty proszę podać imiona i nazwiska uczestników oraz datę rozpoczęcia kursu.

Pozostałe 350,00 zł (lub 200 – zajęcia online) proszę wpłacić przelewem na ww. konto 1-2 dni przed rozpoczęciem kursu.

Kaucja przepada w przypadku nie zgłoszenia się na kurs lub rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem

Zajęcia stacjonarne odbywają się: Warszawa-Śródmieście, ul. Emilii Plater 25 lok 4 (wejście w bramie po lewej stronie, 2 piętro- jest winda)

Wszystkich naszych Absolwentów zapraszamy BEZPŁATNIE na Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Dzieci.